Dagens rader hösten 2020: om rädsla

Låt oss prata om rädsla. I det svenska språket kan man vara rädd för, men också rädd om. Jag ser i mina sociala flöden att det finns många åsikter kring rädsla och covid. Det jag ser är att många är rädda för att känna rädsla, både sin egen och andras. Rädsla för rädsla. Tänker att det är värt att titta på idéer/åsikter om rädsla. Vända på begreppen. Jag vill slå ett slag för att våga känna sig rädd, att våga se att andra är rädda. Att känna är en sak, att agera är en annan. Om rädsla inte får finnas, om den trycks ner, vad händer då? Hur kan vi härbärgera vår egen rädsla, utan att lägga den på någon annan/annat? Hur kan vi möta en annans rädsla utan att förminska/förstora? Redan i Aisopos fabler kan vi läsa om lejonet och elefanten: Det som inte oroar ett lejon, kan vara en fara för en elefant.   

Var inte så rädd! Hur många gånger har jag inte hört det. På en skala, ligger jag med stor sannolikhet på den övre skalan, om man mäter mängden rädsla. Och oj, vad jag har skämts för mina rädslor. Jag har blivit mer okej med att vara rädd, jobbat hårt med rädslor som begränsar mig. Jag vill inte leva ett liv utan rädsla, men jag tror inte heller det är konstruktivt att blåsa upp våra rädslor och ge de fritt spelrum. Det jag önskar är att vi kunde vara mer generösa med att dela våra rädslor och bli bemötta med förståelse. Rädslor kan dyka upp i helt andra skepnader, såsom ilska eller apati. De kan dämpas med alkohol och droger.   

Våra rädslor kan röra sig på ett kollektivt plan, eller vara personliga. Det finns rädsla för att inte bli sedd, rädsla för att bli sedd. På de skrivkurser jag har haft med ungdomar, ber jag dem intervjua sina karaktärer för att lära känna dem. En central fråga är då vad karaktären är rädd för och hur den rädslan gestaltar sig. Att skriva är ett bra sätt för mig att möta och bearbeta mina egna rädslor.  

Precis som jag tror att det är viktigt att fråga sig själv och sina nära vad man drömmer om, kan det också vara värdefullt att fråga vad man är rädd för. Kanske svaret förvånar. I dessa tider finns det mycket som kan oroa, till exempel sjukdom, ekonomi, ensamhet, brist på fysisk kontakt, polarisering. För dig som känner att rädslorna tagit över ditt liv, kan jag varmt rekommendera Internetpsykiatrin i Huddinge. Inte minst i dessa covidtider är det toppen att kunna få behandling över nätet. Jag har själv gått en behandling genom dem och det har verkligen hjälpt mig. Det spelar ingen roll var i Sverige man bor. https://www.internetpsykiatri.se.